Շահն Շահնուր կարծիք

15 Sep

Հողօգտագործում

19 Jun

Հողը երկրակեղևի վերին փխրուն և բերքատու շերտն է, որտեղ աճում են բույսերը: Հողային ծածկույթն առաջանում է երկարատև ժամանակի ընթացքում (100 տարում առաջանում է 1 սմ հաստության շերտ). դրա առաջացմանը մասնակցում են բնության բոլոր բաղադրատարրերը (կլիմա, ջրեր, ռելիեֆ, բուսական ու կենդանական աշխարհներ) և մարդը` իր տնտեսական գործունեությամբ: Հողն ունի բարդ կազմություն, որի գերակշռող տարրերը 2-ն են՝ քայքայված լեռնային ապարների մասնիկները (անօրգանական մաս) և հումուսը (օրգանական մաս):

Continue reading

Բնական Աղետներ

19 Jun

Աղետը պատահար է, որը լինում է բնական կամ տեխնածին: Աղետից հետո պատմության մեջ լինում են անուղղելի հետևանքներ: Բնական աղետների պատճառներ կարող են հանդիսանալ՝ բախում  տիեզերական մարմնի հետ, արևի ակտիվության բարձրացում, հրաբխային ակտիվություն, երկրակեղևի սալերի շարժ և իհարկե շրջակա միջավայրի աղտոտում: Բոլոր տեխնածին աղետների պատճառը հանդիսանում է մարդը: Տեխնածին աղտեների պատճառ կարող են հանդիսանալ՝ վթար, մարդու վատ ուսուցնում, մարդու անուշադիր վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ, աշխատանքայինկարգապահության ցածր մակարդակ կամ դրա բացակայություն:
Բնական աղետներ են՝ երկրաշարժ, ցունամի, ջրհեղեղ, հրաբուխների ժայթքում,տորնադո, սողանքներ, քարաթափում ձնահյուս, փոշեփոթորիկ, մրրիկ, փոթորիկ, պտտահողմ, երաշտ, խորշակ:

Continue reading

էԿՈԼՈԳԻԱ ՆԱԽԱԳԻԾ 2

16 Jun

Էներգետիկ անվտանգությունը քաղաքական,տնտեսական,իրավական ,կազմակերպական ,մեթոդական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է,որն ապահովում է պետության կարիքների բավարարման համար տնտեսապես հիմնավորված գներով,որակյալ և հուսալի էներգամատակարարում ամենօրյա պայմաններում ,ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ:
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը նպատակաուղղված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներին համահունչ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգությունը:Հայաստանը որդեգրել է կայուն տնտեսական զարգացման քաղաքականություն, որը ենթադրում է տնտեսության ճյուղերի համաչափ
զարգացում և այդ ենթատեքստում էներգետիկան` որպես հասարակության զարգացում ապահովող կարևորագույն ոլորտ, իր որակական և քանակական
զարգացումներով կոչված է ապահովելու երկրի առաջընթացն ու տնտեսության զարգացումը:
Ի՞նչ դեր ունի ՀՀ-ի համար Էներգետիկ համակարգը
Լինելով սակավ էներգակիրներ ունեցող երկիր` Հայաստանն այսօր տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր է։ 2007 2011 թվականներին հանրապետությունից արտահանվել է մոտ 4 մլրդկՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա։ ՀՀ կառավարությունը ոլորտի հետագա զարգացման նպատակով կատարել է մի շարք կարևոր քայլեր և զգալի ներդրումներ։ 2010 թ. ապրիլից «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ի նոր էներգաբլոկի շահագործումը տարեկան կտրվածքով էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ստեղծում է շուրջ 14 14.5 մլրդ դրամ հաշվարկային դրական արդյունք, որն էլ հնարավորություն է տվել ծածկել 2010 թ. ապրիլի 1 ից գազի սակագնի բարձրացման հետևանքով առաջացող տարբերությունը։ Սա հնարավորությունս տեղծեց էլեկտրաէներգիայի վաճառքի վերջնական սակագինը թողնել անփոփոխ` չնայած ռեսուրսների թանկացմանը։ Հարկ է նշել նաև, որ հանրապետությունում գործող ՋԷԿ երի համեմատ նոր էլեկտրակայանն ունի բնապահպանական բարձր ցուցանիշներ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարություների միջև 2010 թվականին կնքված պայմանագրով իրականացնել մոտ 4.5 մլրդ դոլարի ներդրում և կառուցել եվրոպական անվտանգության չափանիշներին համապատասխան էներգաբլոկ, որը հնարավություն կունենանա բնական հաշվարկով տարեկան արտադրել մոտ 7.5 մլրդկ Վտ ժամ էլեկտրաէներգիա։

Continue reading

Էկոլոգիա

16 Jun

Էկոլոգիան  գիտություն  է կենդանի օրգանիզմների և նրանց համակեցությունների միմյանց միջև ու շրջակա միջավայրի միջև հարաբերությունների մասին։  Էկոլոգիա  գիտությունը  առաջացավ  որպեսզի  կանխի  մարդկանց  վնասակարա  գործունեթյունը  որոնք  ազդում  են  բնության  վրա  ախտոտելով  մթնոլորտը,  քայքայելով  ազոնի  շերտը և  այլ  շատ  գլոբալ  խնդիրներ: Էկոլոգիական  գիտելիքները  անհրաժեշտ  են  փրկելու  երկիր  մորոլակը  շատ  կարևոր  խնդիրներից  ինչպիսին  են   խմելու  ջրի    պաշարերը  նվազումը,  անտառազրկումը,  հողերի  վատթարացումը և  այլ  շատ  կարևոր    խնդիրներ  որոնց   մարդկությանը  սպասվում  են  մոտ  ապագայում և  եթե  մենք  հիմա  լուծենք  այս  խնդիրների  մի  մասը  ապա  հնարավոր է  կարողանանք  փրկել  մեր  մոլորակը՝  ինքներս  մեզ: Այս  ամենի  պատճառով  մարդիկ  ստեղծել  են  Էկոլոգիա  գիտությունը և  փոխանցում  են  այդ  գիտելիքները  մեզ  որպեսզի  ինքներս  հասկանանք և  գիտակցենք  մեր  արարքները  գիտության  և  բնության  հանդեպ:

Continue reading

Փոքրիկ տեղեկություն Իսլանդիայի մասին

20 May

Ամեն ամառ Իսլանդիայում հուլիսին ամբողջովին դադարեցվում են  հեռուստահաղորդումները և բոլոր անհատական հեռուստատեսությունը մեկ ամսով գնում են հանգստի Իսլանդիան համարում է որ հենց հուլիսին երբ ցերեկով լուսավոր է ինչպես գիշերը իհարկ է հակառակը գիշերը լուսավոր է ինչպես ցերեկը ավելի լավ է տանը չնստել իսկ հեռուստացույցը ավելի լավ է չմիացնել: Ողջ ամիսը կզղու բնակիչները անցկացնում են մաքուր օդին: Իրականացնում են տուրիստական ճամֆորդություններ կազմակերպում են պիկնիկներ և զբոսանք և անգամ մի փոքր էլ չեն ափսոսում որ կապույտ էկրանը չի վառվում: Իսլանդական դիտորդները ընդհանրապես սովորությւոն չունեն հեռուստացույց նաել ողջ օրը: թողարկումները տևում են միայն քսանվեց ժամ շաբաթական: իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին հեռուստատեսության աշխատողները ընդհանրապես չեն աշխատում նրանք  այդ օրերին հանգստանում են մյուս քաղաքացիների հետ: Ռեյկավիկում անցկացրած հարցուման ժամանակ պարզվել է որ բնակիչների ութսուն տոկոսը համաձայն են այդպիսի որոշման հետ:

Թարգմանություն Ռուսերենից

 

Type of communication

1 Apr

images

Continue reading

Letter to My friend

1 Mar

Hi Andrea. We haven’t seen each other so long as I don’t know what to start with.You know so much new i have got that don’t know what to tell and what to miss. But at the start I would rather prefer your replay to all my questions. Tell me things. How do you get on with? How did you get adapted to a new distant? The distance between us is so long that even if I do my best to express all feelings in great sensation maybe I cant it manage. Anyhow, get informed about all my news and happenings and I will rally my thought to tell you what has happened during this period of time. My dear friend we havent met since last summer and I remember that you have been operated on and had complications. How are you now? Have you already speak English very well. Tell me in as much details as possible please. Hey Andrea, you know I have an intention to leave for abroad and continue my studies in another country. The reason is that I want to become more qualified translator and I don’t think that with the gained education here in Armenia I may be do my dream. I am so industrious that maybe I have never been. Andrea everything is fine with my family my parents are ok they work as usual. So I told you everything concerning to me what about yo

Waiting impatiently for your reply sincerely your Friend Eric

Ավետիք Իսահակյան

26 Feb

Ավետիք Սահակի Իսահակյան (հոկտեմբեր 30, 1875, Ալեքսանդրապոլ – հոկտեմբեր 17, 1957, Երևան), բանաստեղծ, արձակագիր, հասարակական գործիչ, Հայաստանի ԳԱ ակադեմիկոս։ Սովորել է ԷջմիածնիԳևորգյան ճեմարանում, 1893-ին ընդունվել է Լայպցիգի համալսարան՝ որպես ազատ ունկնդիր։

Continue reading

Գրիգոր Զոհրապ

26 Feb

Գրիգոր Զոհրապը (հունիսի 26, 1861 – 1915), հայ նշանավոր գրող, քաղաքագետ, փաստաբան և բարեգործ։

Հեղինակել է նովելների երեք ժողովածուներ, «Անհետացած սերունդ մը», «Նարդիկ» վեպերը, բանաստեղծություններ և այլն։

Continue reading