Ճամփորդական տպավորություններ

17 Aug

Եվս մի քանի օր, ու ես կլինեմ Չինաստանում՝ ուսումս շարունակելու եմ Դալյանի համալսարանում։ Բայց մինչ իմ կյանքի ամենալուրջ ճամփորդությունը սկսելը  ես մասնակցեցի դպրոցական կյանքիս ամենահետաքրքիր, միգուցե և վերջին ճամփորդությանը։

Continue reading

Type of communication

16 Dec

images

Continue reading

Մաթեմատիկա 12֊րդ դասարան

2 Dec

Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

12-րդ դասարանցիների գիտելիքների երրորդ ստուգումը մաթեմատիկայից


  1. Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:

ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ

1)1    2)2    3) 3    4) 5

բ)Այդ թվերից քանիսն են  6-ի բազմապատիկ

1) 2     2)  0   3)   3       4)  1

գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:

1)400   2)25    3) 0,25    4)20

2.Գտնել արտահայտության արժեքը.

 

1)    2)    3)      4) 7

3.Հաշվել արտահայտության  արժեքը.

  +3ab   ,   a=  +  2    b=  –  2    

1)20     2)16      3)16-        4) 14

4.Եթե  2a+3=6 , ապա    -ը    հավասար է

(A)            (B)              (C) 1        (D) 2        (E) 3

5.Հաշվել

1) -10    2) -5   3) -2      4)  -4

6. (0,125)2/3     –   250,5

  1. -1          2)  -120       3) -4,75       4)-9        

  7. ()-2  –  81/3        

               1)-                 2)   7                3) 6         4) 1

8.  .

1)  1    2) 2    3) 8    4)  4

9.           

               1)  3        2)  2             3)                  4

  10.

                         1) 1                  2) 2              3) -2         4) -1

11.

1)3     2) 4       3)11       4)17,5

12. 

1)1       2)  3)           4) 

13.(

1) 1       2)    3)      4) 3

14.  Լուծել անհավասարումը.

log2(x-5) ≥3

1) 14   2)13   3)7   4)3

15.Եթե   42x+2 =64, ապա  x-ը  հավասար  է

(A)          (B) 1         (C)         (D) 2     (E)

16. Եթե    2y2 + x – 4=0        ,  ապա  x-ը  հավասար է

(A) 1        (B) 2       (C) 3      (D) 4     (E) 5

17.  Գտեք  երկրաչափական  պրոգրեսիայի  4-րդ  անդամի  թվային արժեքը,  եթե  դրա  առաջին  3  անդամների  արժեքները  որևէ  դրական իրական  a  թվի  դեպքում  հավասար  են  a-1,  a+3  և  3a+1:

(A) 25      (B) 36    (C) 32    (D) 100     (E) 9

18. Նշված  եռյակներից,  որը  կարող  է  համապատասխանել  եռանկյան կողմերի երկարություններին:

(A) 2, 3, 5     (B) 1, 4, 2    (C) 7, 4, 4    (D) 5, 6, 12    (E) 9, 20, 8

19 .Լուծել հավասարումը.

1)       2)        3)        4)

20. Լուծել անհավասարումը.

(x-2)(5-x)0

  1.       2)(-∞;2]∪[5;+∞)  3) (2;5)     4)[0;+∞)

Մեւշեղ Գալշոյան կանչը

17 Nov

Չնայած այն բանին, որ պատմվածքի մեջ կային շատ հուզելի պահեր ես այնքանել չհուզվեցի, սակայն  այս պատմվածքը ինձ շատ բան սովորեցրեց։ 


 Ես պատմվածքում տեսա  զգացմունքներ՝ սեր, ուրախություն,  մանկության կարոտ և այլ։ Զորոն, որպես կերպար շատ բարի էր, բայց և իր կերպարի մեջ նկատեցի մի կաթիլ էգոիզմ՝ նա իրենն էր համարում այն ամենը ինչ նրան դուր էր գալիս, Ալեի հատվածները այստեղ այդքան էլ շատ չեն, սակյան իր հատվածներից էլ կարողացա հասկանալ, որ նա նույնպես շատ բարի է, սակայն չկարողացա պարզ հասկանալ, արդյո՞ք Ալեն կարոտում ու հիշում էր Զորոյին։ Ինձ համար նաև անհասկանալի էր վերջը: Ես շատ պատմություններ եմ կարդացել, որտեղ վերջաբանը թողվնած է քո հայեցողությանը, սակայն ինձ համար <<Կանչի>> վերջաբանը շատ անհասկանալի էր՝ Զորոն գրկում է Ալեյին և երգեցիկ կանչով շարունակում է ասել. <<Ալեե՜ե… Ալե, իմ հոգին, Ալեեեե՜…>>, բայց ինչ է լինում դրանից հետո, ես չեմ հասկանում, իմ կարիքոծվ պատմվածքը վերջանում է շատերի համար անհասկանալի նոտայի վրա, արդյո՞ք Զորոն ու Ալեն միանում են, թե՞ Զորոն վերադառնում է իր կնոջ մոտ: 

Մաթեմատիկա 12 դասարան առաջադրանքներ

10 Nov

Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

12-րդ դասարանցիների գիտելիքների երրորդ ստուգումը մաթեմատիկայից

  1. Տրված են 6;17;18;24;29 թվերը:

ա) Այդ թվերից քանիսն են պարզ

1)1    2)2    3) 3    4) 5

բ)Այդ թվերից քանիսն են  6-ի բազմապատիկ

1) 2     2)  0   3)   3       4)  1

գ) Առաջին թիվը չորրորդ թվի ո՞ր տոկոսն է:

1)400   2)25    3) 0,25    4)20

2.Գտնել արտահայտության արժեքը.

 

1)    2)    3)      4) 7

3.Հաշվել արտահայտության  արժեքը.

  +3ab   ,   a=  +  2    b=  –  2    

1)20     2)16      3)16-        4) 14

4.Եթե  2a+3=6 , ապա    -ը    հավասար է

(A)            (B)              (C) 1        (D) 2        (E) 3

5.Հաշվել

1) -10    2) -5   3) -2      4)  -4

6. (0,125)2/3     –   250,5

  1. -1          2)  -120       3) -4,75       4)-9        

  7. ()-2  –  81/3        

               1)-                 2)   7                3) 6         4) 1

8.  .

1)  1    2) 2    3) 8    4)  4

9.           

               1)  3        2)  2             3)                  4

  10.

                         1) 1                  2) 2              3) -2         4) -1

11.

1)3     2) 4       3)11       4)17,5

12. 

1)1       2)  3)           4) 

13.(

1) 1       2)    3)      4) 3

14.  Լուծել անհավասարումը.

log2(x-5) ≥3

1) 14   2)13   3)7   4)3

15.Եթե   42x+2 =64, ապա  x-ը  հավասար  է

(A)          (B) 1         (C)         (D) 2     (E)

16. Եթե    2y2 + x – 4=0        ,  ապա  x-ը  հավասար է

(A) 1        (B) 2       (C) 3      (D) 4     (E) 5

17.  Գտեք  երկրաչափական  պրոգրեսիայի  4-րդ  անդամի  թվային արժեքը,  եթե  դրա  առաջին  3  անդամների  արժեքները  որևէ  դրական իրական  a  թվի  դեպքում  հավասար  են  a-1,  a+3  և  3a+1:

(A) 25      (B) 36    (C) 32    (D) 100     (E) 9

18. Նշված  եռյակներից,  որը  կարող  է  համապատասխանել  եռանկյան կողմերի երկարություններին:

(A) 2, 3, 5     (B) 1, 4, 2    (C) 7, 4, 4    (D) 5, 6, 12    (E) 9, 20, 8

19 .Լուծել հավասարումը.

1)       2)        3)        4)

20. Լուծել անհավասարումը.

(x-2)(5-x)0

  1.       2)(-∞;2]∪[5;+∞)  3) (2;5)     4)[0;+∞)

Շահն Շահնուր կարծիք

15 Sep

Հողօգտագործում

19 Jun

Հողը երկրակեղևի վերին փխրուն և բերքատու շերտն է, որտեղ աճում են բույսերը: Հողային ծածկույթն առաջանում է երկարատև ժամանակի ընթացքում (100 տարում առաջանում է 1 սմ հաստության շերտ). դրա առաջացմանը մասնակցում են բնության բոլոր բաղադրատարրերը (կլիմա, ջրեր, ռելիեֆ, բուսական ու կենդանական աշխարհներ) և մարդը` իր տնտեսական գործունեությամբ: Հողն ունի բարդ կազմություն, որի գերակշռող տարրերը 2-ն են՝ քայքայված լեռնային ապարների մասնիկները (անօրգանական մաս) և հումուսը (օրգանական մաս):

Continue reading

Բնական Աղետներ

19 Jun

Աղետը պատահար է, որը լինում է բնական կամ տեխնածին: Աղետից հետո պատմության մեջ լինում են անուղղելի հետևանքներ: Բնական աղետների պատճառներ կարող են հանդիսանալ՝ բախում  տիեզերական մարմնի հետ, արևի ակտիվության բարձրացում, հրաբխային ակտիվություն, երկրակեղևի սալերի շարժ և իհարկե շրջակա միջավայրի աղտոտում: Բոլոր տեխնածին աղետների պատճառը հանդիսանում է մարդը: Տեխնածին աղտեների պատճառ կարող են հանդիսանալ՝ վթար, մարդու վատ ուսուցնում, մարդու անուշադիր վերաբերմունք աշխատանքի նկատմամբ, աշխատանքայինկարգապահության ցածր մակարդակ կամ դրա բացակայություն:
Բնական աղետներ են՝ երկրաշարժ, ցունամի, ջրհեղեղ, հրաբուխների ժայթքում,տորնադո, սողանքներ, քարաթափում ձնահյուս, փոշեփոթորիկ, մրրիկ, փոթորիկ, պտտահողմ, երաշտ, խորշակ:

Continue reading

էԿՈԼՈԳԻԱ ՆԱԽԱԳԻԾ 2

16 Jun

Էներգետիկ անվտանգությունը քաղաքական,տնտեսական,իրավական ,կազմակերպական ,մեթոդական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է,որն ապահովում է պետության կարիքների բավարարման համար տնտեսապես հիմնավորված գներով,որակյալ և հուսալի էներգամատակարարում ամենօրյա պայմաններում ,ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ:
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը նպատակաուղղված է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներին համահունչ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգությունը:Հայաստանը որդեգրել է կայուն տնտեսական զարգացման քաղաքականություն, որը ենթադրում է տնտեսության ճյուղերի համաչափ
զարգացում և այդ ենթատեքստում էներգետիկան` որպես հասարակության զարգացում ապահովող կարևորագույն ոլորտ, իր որակական և քանակական
զարգացումներով կոչված է ապահովելու երկրի առաջընթացն ու տնտեսության զարգացումը:
Ի՞նչ դեր ունի ՀՀ-ի համար Էներգետիկ համակարգը
Լինելով սակավ էներգակիրներ ունեցող երկիր` Հայաստանն այսօր տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիա արտահանող երկիր է։ 2007 2011 թվականներին հանրապետությունից արտահանվել է մոտ 4 մլրդկՎտ ժամ էլեկտրաէներգիա։ ՀՀ կառավարությունը ոլորտի հետագա զարգացման նպատակով կատարել է մի շարք կարևոր քայլեր և զգալի ներդրումներ։ 2010 թ. ապրիլից «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ ի նոր էներգաբլոկի շահագործումը տարեկան կտրվածքով էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ստեղծում է շուրջ 14 14.5 մլրդ դրամ հաշվարկային դրական արդյունք, որն էլ հնարավորություն է տվել ծածկել 2010 թ. ապրիլի 1 ից գազի սակագնի բարձրացման հետևանքով առաջացող տարբերությունը։ Սա հնարավորությունս տեղծեց էլեկտրաէներգիայի վաճառքի վերջնական սակագինը թողնել անփոփոխ` չնայած ռեսուրսների թանկացմանը։ Հարկ է նշել նաև, որ հանրապետությունում գործող ՋԷԿ երի համեմատ նոր էլեկտրակայանն ունի բնապահպանական բարձր ցուցանիշներ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարություների միջև 2010 թվականին կնքված պայմանագրով իրականացնել մոտ 4.5 մլրդ դոլարի ներդրում և կառուցել եվրոպական անվտանգության չափանիշներին համապատասխան էներգաբլոկ, որը հնարավություն կունենանա բնական հաշվարկով տարեկան արտադրել մոտ 7.5 մլրդկ Վտ ժամ էլեկտրաէներգիա։

Continue reading

Էկոլոգիա

16 Jun

Էկոլոգիան  գիտություն  է կենդանի օրգանիզմների և նրանց համակեցությունների միմյանց միջև ու շրջակա միջավայրի միջև հարաբերությունների մասին։  Էկոլոգիա  գիտությունը  առաջացավ  որպեսզի  կանխի  մարդկանց  վնասակարա  գործունեթյունը  որոնք  ազդում  են  բնության  վրա  ախտոտելով  մթնոլորտը,  քայքայելով  ազոնի  շերտը և  այլ  շատ  գլոբալ  խնդիրներ: Էկոլոգիական  գիտելիքները  անհրաժեշտ  են  փրկելու  երկիր  մորոլակը  շատ  կարևոր  խնդիրներից  ինչպիսին  են   խմելու  ջրի    պաշարերը  նվազումը,  անտառազրկումը,  հողերի  վատթարացումը և  այլ  շատ  կարևոր    խնդիրներ  որոնց   մարդկությանը  սպասվում  են  մոտ  ապագայում և  եթե  մենք  հիմա  լուծենք  այս  խնդիրների  մի  մասը  ապա  հնարավոր է  կարողանանք  փրկել  մեր  մոլորակը՝  ինքներս  մեզ: Այս  ամենի  պատճառով  մարդիկ  ստեղծել  են  Էկոլոգիա  գիտությունը և  փոխանցում  են  այդ  գիտելիքները  մեզ  որպեսզի  ինքներս  հասկանանք և  գիտակցենք  մեր  արարքները  գիտության  և  բնության  հանդեպ:

Continue reading